Z głębokim smutkiem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lutego 2020

Dnia 04.02.2020 r. przyjęliśmy informację o odejściu Naszej Pani Dyrektor Bożeny Cierpioł. 

Pani Bożena Cierpioł przez ponad 20 lat była Dyrektorem najpierw Domu Dziecka w Chorzowie, który dzięki jej inicjatywie został przekształcony w Ośrodek Wsparcia Rodziny a następnie wyodrębnionego Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzowie i podległym jemu Placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zapamiętamy ją jako osobę zawsze uśmiechniętą, pełną energii i chętną do podejmowania nowatorskich metod pracy. Dzięki jej zaangażowaniu wdrożono, a następnie rozwinięto metodę pracy z młodzieżą poprzez przygotowywanie do samodzielności w specjalnie w tym celu utworzonych mieszkaniach.

Pani Dyrektor Bożena Cierpioł miała również duże zasługi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od roku 2011 była Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Chorzowie, aktywnie działającą w tym zakresie.

Odejście Naszej Pani Dyrektor Bożeny Cierpioł wywołało w nas poczucie dużej straty, żalu i przygnębienia.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach.

Jednocześnie zawiadamiamy, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 08.02.2020 o godzinie 9:00 w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Michałkowickiej 35A.