Potrzebna pomoc na zakup sprzętu muzycznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 stycznia 2017

Jednym z ważnych działań placówki jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności naszych wychowanków, którzy korzystają z wielu propozycji zajęć pozalekcyjnych - sportowych i artystycznych.

Wśród osób wyrażających gotowość wolontaryjnych działań wspierających talenty muzyczne podopiecznych ośrodka jest pani Katarzyna Gojny (www.katherina.pl), nauczyciel dyplomowany śpiewu, prowadząca od kilku lat zajęcia wokalne z dziećmi i młodzieżą m.in. w MDK "Batory" w Chorzowie oraz w Siemianowickim Centrum Kultury. Solistka zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, od 2008 roku współpracująca z greckimi muzykami, koncertująca w Polsce oraz w Grecji.

Zajęcia realizowane przez panią Katarzynę oprócz umuzykalniania podopiecznych, w głównej mierze poświęcone zostaną doskonaleniu możliwości wokalnych uczestników spotkań. Niezbędnym warunkiem prowadzenia tychże działań jest posiadanie przez ośrodek właściwego sprzętu - instrumentu muzycznego, mikrofonu ze statywem wraz z nagłośnieniem. W chwili obecnej placówka nasza nie posiada dostatecznej ilości środków finansowych, umożliwiających zakup koniecznego wyposażenia.

Zwracamy się więc do wszystkich osób gotowych wesprzeć wychowanków naszej placówki w zakresie w/w sprzętu. Wpłat można dokonywać na podany poniżej numer konta bankowego, koniecznie z dopiskiem OWR Chorzów - sprzęt muzyczny. 

Za wszelkie przekazane nam środki finansowe już teraz wyrażamy każdemu z Państwa serdeczne podziękowania.

Numer konta do wpłat: 72 1050 1214 1000 0023 5571 5786